کتاب تقسیم سهام داینامیک

آن چه هر فرد در استارتاپ و کسب و کار باید بداند.

چگونه سهام را منصفانه بین شرکا تقسیم کنیم؟

یکی از دلایل مهمی که کسب‌وکارهای شراکتی شکست می‌خورند، تقسیم سهام به صورت سنتی و مساوی است. اما چگونه از این خطر جان سالم در ببریم؟

تقسیم سهام داینامیک بهترین راه برای حل این مشکل است.

اما چطور؟!

چرا کتاب تقسیم سهام داینامیک را بخوانم؟

انتخاب شریک دست ‌کمی از انتخاب همسر و ازدواج ندارد و شرکایتان نه تنها باید مکمل شما باشند، بلکه در اخلاق حرفه ای، فرهنگ کاری، دورنما، ارزش ها و تفکر نیز مشابه شما باشند. تقسیم سهام، به ظاهر ساده‌ترین ولی در عمل یکی از پیچیده‌‌ترین کارهاست. جدای از این که ما با چه افرادی شراکت می‌کنیم و آنها چقدر قابل اعتماد و متعهد هستند، ممکن است در طول زمان، شرایط، محدودیت‌ها، امکانات و توانایی‌های شرکا تغییر کند؛ از این رو تقسیم سهامی که با فرضیات پیشین صورت گرفته است، یعنی تقسیم سهام استاتیک (ثابت و سنتی) دیگر نمی‌تواند توافقی عادلانه و راضی کننده باشد. اما تقسیم سهام داینامیک راه حلی برای تقسی سهام به صورت منصفانه دارد.