کیارش عباس زاده در رسانه ها

شبکه یک – برنامه پایش – مشاوره کسب و کار
شبکه سه – مسابقه میدون – مشاور اقتصادی و جذب سرمایه


شبکه نسیم – کافه فناوری


شبکه یک – سال خوب، حال خوب


شبکه ایران کالا – پایش پلاس – مشاوره کسب و کار
شبکه ایران کالا – برنامه وقت کار – آموزش کسب و کار

رادیو جوان – برنامه اپ و گپ – قصه زودفود (اسنپ فود فعلی)

روزنامه کسب و کار – داستان زودفود (اسنپ فود فعلی) / ارزش گذاری استارتاپ / منتورینگ

ارزش گذاری استارت آپ ها روزنامه کسب و کار
منتورها در تبدیل استارت‌آپ‌ به کسب‌وکار روزنامه کسب و کار کیارش عباس زاده بنیانگذار زودفود اسنپ فود
برای راه‌اندازی استارتاپ روزنامه کسب و کار 1

روزنامه بازار کار – مصاحبه با موسس زودفود (اسنپ فود فعلی)

روزنامه بازار کار با موسس زودفود اسنپ فود فعلی

روزنامه صمت (صنعت، معدن و تجارت) – مقالات با موضوعات مختلف در حوزه استارتاپ و کسب و کار
روزنامه گسترش تجارت – مقالات با موضوعات کسب و کار و بازاریابی
روزنامه شرق – مقالات با موضوع استارتاپ و شروع کسب و کار
روزنامه همشهری