ترکیب شخصیت و استراتژی

رهبری تیم

رهبری، ترکیبی قدرتمند از شخصیت و استراتژی است.
“ژنرال نورمن شوارتسکف”Leadership is a powerful combination of personality and strategy
“General Norman Schwarzkopf”دیدگاهتان را بنویسید