اولین کارگاه شخصیت شناسی MBTI با رویکرد مدیریتی برگزار شد

دوره شخصیت شناسی
مدتی است در بخش وبلاگ مطلب جدیدی قرار نگرفته و خوانندگان عزیز با هر بار باز کردن سایت با مطالب روزهای پیش مواجه شده اند.  دلیل این موضوع مشغله این روزهای من بوده است که امیدوارم به زودی فرصت بیشتری برای نوشتن داشته باشم.
بسیار خوشحالم که پس از ماه ها تلاش و آماده سازی محتوای آموزشی، روز سه شنبه 21 مرداد ماه 1393 اولین کارگاه شخصیت شناسی MBTI با رویکرد مدیریتی برای اولین گروه برگزار شد. این روزهای تب MBTI بالا گرفته اما این اولین بار است که کاربرد تیپولوژی مایرز بطور تخصصی و هدفمند در زمینه مدیریت و کسب و کار با طرح موارد مدیریتی روز برای علاقه مندان برگزار می شود.
دومین کارگاه نیز هفته آینده برای گروه دوم برگزار خواهد شد. احتمال دارد زمان کارگاه افزایش پیدا کند تا بتوانیم موارد مدیریتی بیشتری را به عنوان Case Study  مطرح و بررسی نماییم.
ثبت نام دوره نیمه خصوصی و کارگاهی MBTI
دوره شخصیت شناسی کاربردی-MBTI
سیاسی کاری در سازمان و شخصیت شناسی MBTI

کارگاه شخصیت شناسی MBTI با رویکرد مدیریتی -1

کارگاه شخصیت شناسی MBTI با رویکرد مدیریتی - 2

کارگاه شخصیت شناسی MBTI با رویکرد مدیریتی -3