سومین سمینار تی نت با ارائه منهدس امیر قربانعلی

سمینار تی نت
موضوع: مروری بر فناوری های جدید دنیای ارتباطات با رویکرد کاربرد عملی و فرصت های شغلی
زمان: یکشنبه 24 مرداد 1395
ساعت 17.30 تا 19
سمینار تی نت - TeaNet
جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید.
www.tehrannsr.orgدیدگاهتان را بنویسید