استعداد من در چه زمینه ای است؟ در چه شغلی موفق می شوم؟

وبینار استعدادیابی شغلی به همراه دوست خوبم دکتر شهاب اناری عزیز
برای ثبت نام به لینک www.shahabanari.com/webinars مراجعه کنید.
شهاب اناری + کیارش عباس زادهدیدگاهتان را بنویسید