لنداستارز در اتاق بازرگانی کرمان

رویداد کارآفرینی لنداستارز کرمان
برای مطالعه جزئیات رویداد لنداستارز کرمان که درباره زودفود (اسنپ فود فعلی) به گفتگو نشستیم، اینجا کلیک کنید.دیدگاهتان را بنویسید