برند شخصی – CEO Brand

در دنیایی زندگی می کنیم که چه بخواهیم چه نخواهیم هر کدام از ما یک برند شخصی داریم. برند شخصی به معنای آن چیزهایی است که وقتی در اتاق نیستیم، مردم راجع به ما می گویند؛ پس اگر برند شخصی خودمان را مدیریت نکنیم، این برند ما خواهد بود که ما را مدیریت خواهد کرد.

مدل های متعدد و متنوعی برای برند سازی شخصی وجود دارد که برخی از آنها را بطور خلاصه برایتان آورده ام. به شدت معتقدم ضرورت دارد انسان برند خودش (اعتبار، خصایص و آنچه دیگران او را با آن می شناسند) را مهندسی و مدیریت کند. بله ما می توانیم شخصیت خودمان را آنطور که می خواهیم مهندسی کنیم و هرآنچه لازم است را بیاموزیم تا رشد کنیم.

مهندسی برند شخصی از این بابت قابل درک است که ابعاد مختلف شخصیت و برندمان را رصد و سپس بر اساس اولویت ها و ایده آل های ما به خلق و ایجاد آن می پردازد.

امروز مدیرانی که برند شخصی قدرتمندی دارند از کاریزمای بیشتری برخوردارند و برند آنها خودش بخشی از راه حل ها و حل مسائل خواهد بود. از سویی دیگر، بازار کسب و کار و هیات مدیره شرکت ها برای یک CEO با برند شناخته شده مبالغ بسیار بیشتری می پردازند.

شخصی
هایی برای برندسازی شخصی
برندسازی شخصی
شخصی آنلاین