تامین نقدینگی برای استارتاپ و کسب و کار

در جهان روشهای متعددی برای تامین نقدینگی وجود دارد. از گرفتن وام های مختلف تا گرفتن اسپانسر و یا پیدا کردن یک سرمایه گذار و سایر روشهای موجود.

در ایران مسیر گرفتن بسیاری از وام ها آنقدر طولانی و سخت است که نمی شود آنها را پیشنهاد کرد؛ تجربه من در زودفود نیز به تجارب مشابهی منتهی شده است.

گاهی اوقات یک تیم استارتاپی تصور می کند نیاز به ورود نقدینگی و تامین مالی دارد درحالی که می شود با تکنیک هایی این نیاز مالی را کاهش داد و سپس در مقطعی مناسب تر به آن پرداخت. گاهی هم ضرورت دارد خیلی سریع نسبت به برآورد نقدینگی مورد نیاز، نوشتن طرح کسب و کار و سپس پیدا کردن و مذاکره با سرمایه گذار اقدام کرد.

در هر یک از این مراحل فوق که هستید می توانید برای مشاوره رایگان (بصورت کوتاه) با ما تماس بگیرید.