تعدادی از تقدیرنامه ها

دانشگاه بهشتی

دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

 

استارتاپ ویکند

یکی از تندیس های استارتاپ ویکند

 

دانشگاه بهشتی 2

دانشگاه شهید بهشتی

هیات مدیره زودفود

تقدیرنامه هیات مدیره زودفود

 

کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ویکند شهرداری تهران

شهرداری تهران

استارتاپ ویکند دانشگاه ولی عصر

استارتاپ ویکند – دانشگاه ولی عصر

Business Consultancy Santa Clara Univesity Kiarash Abbaszadeh

دانشگاه سانتاکلارا

جمعیت حلال احمر

هلال احمر

DataCertificate

داده کاوی – DataMining

Image1208

MBA & DBA Conference

Internatinal Intenet Marketig Conference Mahan

International Internet Marketing Conference

Mahan 1

DBA & MBA

E Commerce IQS

E-Commerce & Internet Business

Zanjan Startup Grind ZoodFood 1393

Startup Grind – استارتاپ گرایند