خانه

[vc_approck_counter values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%20%D9%86%D9%81%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%2C%22icon%22%3A%22flaticon-medal%22%2C%22counter_number%22%3A%2255000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%20%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%22%2C%22icon%22%3A%22flaticon-commerce%22%2C%22counter_number%22%3A%2215%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%22%2C%22icon%22%3A%22flaticon-circle-1%22%2C%22counter_number%22%3A%2212%20%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20(%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%AF)%22%2C%22icon%22%3A%22flaticon-people-2%22%2C%22counter_number%22%3A%2223%20%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%20%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%20%22%2C%22icon%22%3A%22flaticon-web%22%2C%22counter_number%22%3A%22265%22%7D%5D”]
[vc_approck_title_subtitle_excerpt title=”مقالات و اخبار رویدادها”]
  • همه
  • کارآفرینی و کسب و کار
  • مسابقه میدون
  • نوشته های شخصی

سومین اجلاس ملی مدیریت و کارآفرینی ایران

به همت هولدینگ پارس پندار نیک، پانزدهم اسفندماه 1398 در اصفهان، سومین اجلاس ملی مدیریت و کارآفرینی کشور برگزار خواهد شد. در این اجلاس مدیران و کارآفرینان برتر ملی حضور خواهند یافت.

تسهیم سهام در استارتاپ

گفتگوی برنامه کلاهخود دیجی کالا مگ با موسس زودفود (اسنپ فود فعلی)

https://www.digikala.com/mag/video/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1/

حقیقت و عدالت

در طول تاریخ، همیشه مردان و زنان بزرگی بوده اند که برای حق و عدالت جنگیده اند. اگر آنها نبودند، امروز انسانیت و عدالت وجود نداشت. مردان و زنانی که برای حق و عدالت، می ایستند. امروز نیز، بسیارند!

اصالت در آموزش

بسیاری از آموزگاران موفقیت فردی هیچ گاه آنچه به ما می گویند را خودشان امتحان نکرده اند و اگر این کار را انجام داده باشند به سرعت آن را کنار گذاشته اند چراکه اگر آن را ادامه می دادند تا به امروز مسیر دیگری طی کرده بودند و الان اینجا نبودند. تعداد بسیار زیادی از

مسابقه میدون و تیم میدون

خانواده جعفری – برنده مسابقه میدون

خانواده جعفری – کارگاه تولید پوشاک بدون شک، یکی از بهترین تیم هایی که درکنارشان کار کرده ام، خانواده جعفری بوده است. در جلسات مختلف، تقسیم کاری که انجام می دادیم، همه افراد این خانواده چهار نفره درگیر مسئولیت و نقش خودشان می شدند. همین حمایت و هم افزایی بود که باعث شد یکی از

منتورهای اقتصادی مسابقه میدون

آقای سیدحسن طایفه تولید کننده ظروف آشپزخانه

آقای طایفه  –  برنده مسابقه میدون   آقای سیدحسن طایفه یکی از شرکت کنندگان باتجربه و صبور مسابقه میدون بودند. خوشحالم که بعنوان مشاور اقتصادی، در کنار ایشان توانستیم یکی از برنده های مسابقه میدون و همینطور وام 1،000،000،000 تومانی صندوق کارآفرینی امید باشیم. ایشان تولید کننده مجموعه ظروف هارد آنادایز هستند که یک اشپزخانه

[vc_approck_partners values=”%5B%7B%22image%22%3A%225011%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225012%22%2C%22title%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%20%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225013%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225014%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225015%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225016%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%20%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225017%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225018%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225019%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225020%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225021%22%2C%22title%22%3A%22%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225307%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D9%88%20%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%B4%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225023%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%86%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225025%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%AF%20(%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%BE%20%D9%81%D9%88%D8%AF%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C)%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225026%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225027%22%2C%22title%22%3A%22%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225028%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%7D%5D”]