دوره امپراطوری کسب و کار – پکیج کامل

1-2-3

ثبت نام کل دوره شامل ترم اول (30 ساعت آموزش + 10 ساعت کارگاه در طول دو ماه)، ترم دوم و ترم سوم، در مجموع 90 ساعت آموزش و 30 ساعت کارگاه در طول 6 ماه، با 40% تخفیف معادل 3،000،000 تومان بجای 4،700،000 تومان

 1،700،000 تومان

 تخفیف شما

Untitled