ثبت نام بازاریابی و فروش استارتاپی

مشاوره توسعه فردی و شغلی

  • قیمت: $200,000.00
    یک جلسه مشاوره بهمراه تست شخصیت شناسی (تیپولوژی مایرز بریگز) و تحلیل فردی-شغلی