رزرو دوره و کارگاه آموزشی

مونوپلی

  • لطفا فقط درصورتی که جزو نفرات برتر بوده اید آن گزینه ها را انتخاب کنید و در غیر این صورت گزینه ی کارگاه نبوغ مالی با مونوپلی را انتخاب نمائید.
  • قیمت: $20,000.00
    مبلغ سرمایه گذاری کارگاه 150،000 تومان است و مبلغ رزرو (پیش ثبت نام) 20،000 تومان که شامل 40،000 تومان تخفیف در زمان تکمیل ثبت نام می شود. پس از تکمیل ظرفیت، زمان و مکان کارگاه اعلام می گردد