رهایی از فقر آموخته شده | هوشیاری مالی

تلفن دفتر آموزش: 5576-8827-021

چگونه خودمان را با فقر عادت داده ایم و با آن خو کرده ایم؟!

– اگر اغلب در مورد پول نگرانی دارید
– اگر تحت سلطه ی کارفرمایان بی ثبات یا عصبی هستید،
– اگر حس می کنید در موقعیتهای کاری و پولی از شما سوء استفاده می شود،
– اگر وقتی پولی در جیب ندارید افسرده و پریشان می شوید و وقتی حسابتان پر پول است شاد و پر هیجان
– اگرمنتظر روزی هستید که پولدار شوید و بعد شادی و تفریح کنید
– اگر بدهی های زیادی دارید که نمی دانید برای آنها چه کنید
– اگر اغلب طرح های اقتصادی و مالی شما شکست می خورد
– اگر بسیار ولخرج و یا بسیار مقتصد هستید
– اگر به خاطر پول کار می کنید و شغلی برمیگزینید
– اگر پول را مایه ی شادی و سعادت انسان و یا مایه ی بدبختی و ناپاکی می دانید
– اگر بیشتر اوقات درگیر بحران های مالی هستید
– اگر هر چقدر هم که کار می کنید، در آمدتان کافی نیست
– اگر در مورد میزان در آمدتان با دیگران صادق نیستید
– اگر به دلیل وضع مالی همسر خود را انتخاب و یا رد می کنید…
این کارگاه برای شما ساخته شده است!
نتایج بیش از 15 سال تجربه اجرایی، کسب و کار، بازارهای مالی، مهارت های ارتباطی، علوم روانشناختی، ذهن آگاهی و بسیاری علوم دیگر را در این کارگاه با شما به اشتراک می گذاریم. برای شروع سال 1397 آن را به همه توصیه می کنیم چراکه آموخته های این کارگاه را برای تمام عمرتان بخاطر خواهید سپرد.