شرایط ضمانت عودت وجه

عودت وجه

درصورت پرداخت هزینه ی هریک از خدمات و عدم رضایت پس از جلسه اول، تمام مبلغ به شما عودت داده می شود. در صورت بروز این شرایط مبلغ شما کمتر از یک هفته عودت می شود و پس از آن در صورتی که تمایل داشته باشید، دلایل عدم رضایت شما را جویا خواهیم شد.

تلفن دفتر آموزش: 76 55 27 88 21 98+