مربی (کوچینگ) کسب و کار

مربی کسب و کار وظیفه دارد یک استارتاپ، یک کسب و کار یا یک سازمان را از جایگاه فعلی آن به جایگاهی که مالک یا بنیانگذار آن تمایل دارد برساند.

در این مسیر تخصص های متعددی ممکن است مورد نیاز باشد و در واقع مربی کسب و کار تسهیل گر روند تحقق اهداف و خواسته های صاحب شرکت است.

اگر شما یک کارآفرین یا موسس کسب و کار هستید و یا اینکه مالکیت کارخانه یا سازمانی بر عهده شماست و در سالهای اخیر آنچه مدنظرتان بوده بطور کامل اتفاق نیفتاده است؛ می توانید به کمک مربیان کسب و کار سریعتر و بهتر به اهدافتان در زندگی شغلی و حتی ایجاد بالانس بین زندگی شخصی و شغلی دست یابید.