مشاوره و منتورینگ استارتاپ و کسب و کار

  • اگر کد تخفیف یا معرف دارید، وارد نمایید
  • قیمت: $100,000.00
    پیش ثبت نام (رزرو) با 100،000 تومان و دریافت 180،000 تومان تخفیف در کل مبلغ سرمایه گذاری

منشور اخلاق حرفه ای بین ما و شما

۱- هر محصول، خدمت یا پکیجی که ارائه می دهیم، به اندازه ارزشی که ادعای آن را داریم، با کیفیت انجام خواهد شد.

۲- ما هیچ محصول یا خدمتی را بی دلیل و بدون نیازسنجی به یک شخص یا سازمان پیشنهاد نمی دهیم، چون اعتقاد داریم ارائه یک پکیج برای همه افراد، غیر اخلاقی و غیر حرفه ای است.

۳- مراجعان و مشتریان، شرکا و شبکه حرفه ای ما هستند.

۴- رضایتتان از ما را به دیگران و کاستی ها و ضعف هایمان را به خودمان بگویید.