مشاور مدیران عامل

عباس زاده مشاور مدیران عامل

این صفحه از سایت قرار نیست حرف جدیدی بزند یا چیز جدیدی ارائه دهد چرا که سالهاست افتخار خدمت به هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های بزرگی را داشته ام. در شرایط نابسامان فعلی احتمالا مدیران متعهد بیشتری به کمک من نیاز دارند؛ از این رو بعنوان یک بخش مجزا دسترسی راحت به این بخش را از طریق منوی بالای سایت فراهم نمودم.

برای بررسی زمینه هایی که پیش تر در آنها فعال بوده ام می توانید روی رزومه و سوابق اجرایی کلیک کنید.