نمی دانم کدام مسیر مناسب من است

تحقیقات نشان داده است که هر چه ترجیحات شخصیتی ما با کاری که انجام می دهیم انطباق بیشتری داشته باشد و هرچه دقیق تر علایق و سلایق و مسائل روحی و روانی خودمان را بشناسیم، مسیر شغلی و کاری که برای سالیان دراز انجام خواهیم داد را با ظرافت و موفقیت بیشتری انتخاب خواهیم کرد.

نظریه های شخصیت شناسی متعدد، ابزارهای تحلیل مهارت ها، قدرت انطباق فرد، آرزوها و آنچه آتش شوق را در دلتان روشن می سازد همگی مواردی هستند که لازم است به دقت بوسیله ی افراد خبره لحاظ شوند و بر این اساس نقشه راه توسعه شخصی و شغلی به شما ارائه می شود.

این نقشه راه هم شامل یک دورنمای شفاف است و هم حامل تحلیلی از نقاط قوت و ضعف شما بهمراه دستورالعمل هایی جهت بهبود و تقویت و سپس هدایت صحیح استعدادها و مسیر شغلی شما می باشد. در واقع شما به یک نقشه راه و استراتژی رشد فردی مسلح می شوید که در بازار کار به شدت رقابتی امروز شما را به طور بسیار موثر یاری می رساند و قدرت رقابت و برنده شدن در کورس کسب جایگاه شغلی و یا کارآفرینی و استارتاپ را به شما هدیه می دهد.