هوش مصنوعی (AI) و Big Data

در حال حاضر عناوینی چون هوش مصنوعی (AI)، داده کاوی، کلان داده ها یا دادههای حجیم (BigData) و اینترنت اشیاء(IOT) در لیست ترندهای روز جهان قرار دارند. هوش مصنوعی که رفته رفته در سالهای اخیر با Machine Learning  و پس از آن Deep Learning بسیار توسعه یافته است، کاربردهای فراوانی پیدا کرده که بسیاری از آنها را در قالب استارتاپ ها و کسب و کارهای موفق می بینیم.

در 7 سال گذشته ما نیز در پروژه های مختلف از هوش مصنوعی، تکنیک ها و الگوریتم های داده کاوی مانند شبکه عصبی استفاده کرده ایم و قصد داریم در همین راستا فعالیت های خودمان را توسعه و گسترش دهیم.

همینطور در زمینه واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزودده (AR) نیز پروژه های موفقی انجام شده است.

هوش مصنوعی
هوش مصنوعی