گواهی پایان دوره امپراطوری کسب و کار از انگلستان

نمونه گواهی نامه ای که پس از طی موفقیت آمیز دوره استارتاپی امپراطوری کسب و کار برای دانشجویان از آکادمی IQS انگلستان صادر می شود.

این مدرک معتبر دارای کد رهگیری آنلاین می باشد.

E-Commerce IQS