زنگ تفریح

زنگ تفریح

اگر کسی می تواند کاری را انجام دهد، اجازه بده آن را انجام دهد.

اگر کسی نمی تواند کاری را انجام دهد، چرا ما وقتمان را برای آن تلف کنیم؟!

پ.ن: این دقیقا همون باوریه که برای موفق نبودن لازم داریم.دیدگاهتان را بنویسید