جلسه کارآفرینان و خبرگان کسب و کار در وزارت اقتصاد و دارایی

جلسه کارآفرینان و خبرگان کسب و کار - وزارت اقتصاد

به لطف همت وزیر اقتصاد و معاونت وزارت اقتصاد و دارایی روندی آغاز شده است تا طی نشست هایی با هم اندیشی کارآفرینان برتر و خبرگان کسب و کار برای تسهیل فضای کسب و کارها و استارتاپ ها در کشور تمهیداتی اتخاذ شود.

ان شاالله به لطف الهی این جلسات ادامه یابد و نتایج آن بتواند کارآفرینان و افراد خلاق را یاری رساند تا با هزینه ی مالی و زمانی کمتر، کسب و کار استارتاپی خود را آغاز کنند. همینطور تسهیل و ساماندهی این فضا شاید بتواند شرایط را برای سرمایه گذاری های خارجی بهبود بخشد.

در این نشست بنیانگذاران و مدیران عامل شرکت هایی مثل شاتل، فناپ، چرم درسا، بهروز، عبیدی، تخفیفان، بامیلو و تعدادی دیگر حضور داشتند.

 

 

کارآفرینان در وزارت اقتصاد