یک دهه، از تولد تا نوجوانی زودفود (اسنپ فود)

کودکی که سال 1388 در انگلستان بدنیا آمد و در تهران توسط مادرم، زودفود نام گذاری شد و با راهنمایی پدر و عمویم رشد کرد. امروز زودفود 10 ساله شده و نام جدیدش اسنپ فود است.

زودفود - اسنپ فود فعلی